2018 YILI AİDATLARI BELİRLENMİŞTİR.

Paylaş:
2.03.2018 / 364 okunma
2018 YILI AİDATLARI BELİRLENMİŞTİR.

Değerli Meslektaşım; 

            Türk Dişhekimleri Birliği 16. Olağan Genel Kurulunda 2018 üye aidatlarının Maliye Bakanlığınca açıklanan 2017 yılı yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesi, ayrıca aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştı.

 11 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı 484 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2018 yılı üye aidatları:

1-Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin aidatı: 415,00 TL

2-Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimi aidatı; 205,00 TL

3-Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimi aidatı; 205,00 TL.

 Üye aidatları ait oldukları yılın MART ayı sonuna kadar ödenmesi, ödenmediği taktirde; Her ay için amme alacaklarının tahsilatı hakkındaki kanunun öngördüğü gecikme faizi alınması yasa gereğidir.

Bilgilerinize rica ederiz.

              

Kocaeli Dişhekimleri Odası 

Yönetim Kurulu 

                                                                                                      

Aidatın yatırılma şekli;

1-Oda merkezine nakit, kredi kartı veya mail order sistemi ile

2-T.C. Ziraat Bankası  TR78000100016336677023-5009 nolu hesap

3-TEB Bankası TR77 0003 2000 0000 0007 4248 55 nolu hesap

3-1140533 nolu Posta Çeki Hesabına