Sık Sorulan Sorular

E-reçete nedir?

Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-re&ccedi

E-reçete uygulamasının yapılmayacağı sağlık hizmet sunucuları hangileridir?

Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı;
Birinci Basamak Resmi Sağlık Kurulu

Elektronik reçete olarak yazılmayacak ilaçlar/ilaç grupları hangileridir?

Elektronik reçete olarak yazılmayacak ilaçlar/ilaç grupları;
- Majistral olarak yazılacak olan ilaçlar,
- İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar, için ya

Elektronik reçete yazılmayacak kişiler kimlerdir?

Elektronik reçete yazılmayacak kişiler;
-Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler,
-İlgili mevzuatta tanımlanan Kurum MEDULA hast

E-reçetede yer alacak olan bilgiler nelerdir?

E-reçetede yer alan bilgilerin içeriği Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilmiştir. E-reçetede yer alan bilgiler detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu nedenle e-reçetede yer alan tüm b

E-reçete yazılırken ilaç seçiminde yalnızca SGK’nın geri ödeme kapsamındaki ilaçlar mı yazılabilir?

Hayır yalnızca SGK geri ödeme kapsamında bir ilaç yazılmak zorunda değildir. Aynı zamanda SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlarda e-reçeteye yazılabilir. Ancak SGK geri ödeme kapsamında olmayan bir ilaç ya

E-reçete sağlık hizmet sunucusu tarafından nasıl oluşturulur?

Sağlık hizmet sunucularının e-reçete oluşturulabilmeleri için; Kurum tarafından yayımlanan Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda uygun olarak AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi) ve HBYS (Hastane B

E-reçete sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine nasıl kaydedilecektir?

Sağlık hizmet sunucusu tarafından oluşturulan e-reçeteler Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilen SGK’ya kaydet metodu ile MEDULA sistemine kaydedilebilecektir. E-reçete kaydı başarılı ise bu du