YÖNETMELİK YÜRÜTME KARARI

Paylaş:
1.12.2017 / 580 okunma
YÖNETMELİK YÜRÜTME KARARI

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik değişikliği üzerine açtığımız davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Danıştay 15.Dairenin 18.10.2017 tarih ve Esas No: 2017/445 sayılı kararı ile Hukuk Büromuzun karara ilişkin değerlendirmesi ektedir.

Bilgilerinize.

Ekler:

1-Yürütmenin durdurulması kararı (14 sayfa)

2. Hukuk Bürosu Değerlendirmesi (3 sayfa)

3. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (31 sayfa)