USS (Ulusal Sağlık Sistemi) Tebliğleri Hakkında Duyuru

Paylaş:
19.09.2017 / 72 okunma
USS (Ulusal Sağlık Sistemi) Tebliğleri Hakkında Duyuru

Değerli meslektaşımız, 

Odamız bölgesinde bazı İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından meslektaşlarımıza Ulusal Sağlık Sistemi (USS) süreçleri hakkında yazılar gönderilmektedir.

Söz konusu yazılarda; “İl Sağlık Müdürlüğü’nün 01.06.2017 tarih ve E-242 sayılı 'USS Süreçleri Hk.' yazıyı ve eklerini tebellüğ ederek bir örneğini elden teslim aldım. İlgi sayılı yazı ve ekleri doğrultusunda hareket edileceğini taahhüt ve beyan ederim” denilmektedir.

Tebliğ edilen yazılar sadece tebliğ anlamı içermeyip bu evrakın imzalanması halinde kişisel verilerin bildirileceğini de taahhüt etmiş olacağımız açıktır. Bu bağlamda yazılar teslim alınırken “Yalnızca ….. İlçe/İl Sağlık Müdürlüğü’nün ……………….. tarih-sayılı yazısını tüm hukuki haklarım saklı kalmak koşuluyla teslim aldım denilerek imzalanması gerekmektedir.

Kocaeli Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu