Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Duyurusu

Paylaş:
30.11.2017 / 439 okunma
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  Duyurusu

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA HUKUK BÜROSU GÖRÜŞÜ

Konu: Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hakkında Hazine Müsteşarlığını 2017/4 sayılı Sektör Duyurusuna ilişkin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme yazısı hakkında.

Tıbbi Kötü uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası uygulamasında 2010 yılından bu yana primler toplanırken, ülkemizdeki yargı süreçlerinin uzunluğu sebebiyle şimdilerde tazminat ödemeleri başlamıştır. Bunun üzerine, sigortacılar, bu sigortadan zarar ettiklerini ileri sürerek geçtiğimiz aylarda fiili olarak sigorta yapmaktan kaçınmışlardır.

Hazine Müsteşarlığı bu durum karşısında devreye girerek söz konusu sigorta türünde havuz esasının benimsendiği bir sistemde şirketleri uzlaştırmıştır. Bu sistemde sigortacılar yine sigorta yapmayı ve prim toplamayı sürdürecek, gerektiğinde tazminat ödemesi de yapacak ancak sonuçta bunların tamamı ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren sigortacılar arasında paylaştırılacaktır. Konuyla ilgili olarak 7.10.2017 tarih ve 30203 sayılı Resmi Gazete’de Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Prim ve Hasar Paylaşımı Esasları yayınlanmıştır.

Hazine Müsteşarlığının 2017/4 sayılı Duyurusu, söz konusu iç paylaşımın ayrıntılarını tanımlamaktadır. Söz konusu Duyuruda ve Sağlık Bakanlığı yazısında adı geçen Sigorta Firması sigortacılar arasında arka planda yapılacak işlemlerin koordinatörü olarak görevlendiriliştir. Bunun dışında, bütün sigortaların bu Sigorta Firmasından yapılması vs. gibi bir durum söz konusu değildir.

Bu yönüyle söz konusu yazıların dişhekimlerini doğrudan ilgilendiren bir yanı bulunmamaktadır. Dişhekimleri istedikleri sigorta şirketinden bu sigortayı satın almaya ve risk belirdiğinde yine sigorta acentesine bildirimde bulunmaya devam edecektir.

Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 14.11.2017

Av. Mustafa GÜLER

Hukuk Danışmanı