Tıbbi Atık Beyanı

Paylaş:
19.09.2017 / 52 okunma
Tıbbi Atık Beyanı

Değerli meslektaşlarımız,
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne ilişkin bugün gönderilen genelgeye göre; “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 9/1-l bendine göre sağlık kuruluşları Atık Beyan Formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak 'doldurmak, onaylamak ve form çıktısının bir nüshasını beş yıl boyunca saklamakla' yükümlüdür.


Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde bulunan çevrimiçi uygulamada gerekli kayıt işlemlerinin Mart ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini hatırlatırız.

Atık beyanı; online.cevre.gov.tr adresinden ulaşılan “Atık Beyan Sistemi” üzerinden gerçekleştirilmektedir.”
 

Meslektaşlarımıza duyurulur.


Kocaeli  Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu