Tabela Standartları “Poliklinik ve Merkezler İçin”

Paylaş:
14.12.2017 / 447 okunma
Tabela Standartları “Poliklinik ve Merkezler İçin”

6-7 Aralık 2017 tarihli  TDB Merkez Yönetim Kurulunca kabul edilen ve ardından 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Antalya Başkanlar Konseyi Toplantısında da görüşülen TDB Tabela Standartlarının Poliklinik ve Merkezlere ait 2. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kararı ve maddenin yeni hali aşağıdadır

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Kocaeli Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

 

Türk Dişhekimleri Birliği 6-7 Aralık 2017 tarihli Merkez Yönetim Kurulu Kararı; "Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartlarının Poliklinik ve Merkezlere ait 2.maddesine; ‘Poliklinik ve Merkez isimlerinde uzmanlık alan adları kullanılamaz.’ fıkrasının eklenmesine," oy birliği ile karar verilmiştir.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TABELA STANDARTLARI (25-26 Şubat 2009 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

(POLİKLİNİK VE MERKEZLER İÇİN) 2. (13-14.7.2011 tarihli MYK kararı ile değişik) Tabelalarda yalnız Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda uzmanlık olarak belirtilen dallar yazılabilir. (6-7 Aralık 2017 tarihli MYK kararı ile değişik) Poliklinik ve Merkez isimlerinde uzmanlık alan adları kullanılamaz.