FERDİ KAZA SİGORTASI YENİLENDİ

Paylaş:
26.07.2019 / 470 okunma

Dişhekimleri Odalarımızın talebi üzerine  Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonunda oda üyesi meslektaşlarımız,  2019-2020  dönemi 'Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası' yenilenmiştir.  Bilindiği gibi  'Tetik Parmak',  'Carpal Tunel Sendromu ve Tenisci Dirseği' tanısı konulan meslektaşlarımızın cerrahi müdahale  veya  "istirahat" yoluyla tedavi edilebileceklerinin  raporla belgelenmesi halinde yılda 30 günü geçmemek üzere geçici iş göremezlik ödeneğini alabilmektedirler. 

WİLLİS TOWERS WATSON SİGORTA Brokerliği kanalıyla;  DUBAI STARR SİGORTA  ile imzalanan protokole göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 2019 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir.

2019-2020 Dönemi Ferdi Kaza ve İşgöremezlik Sigortası 

 TEMİNATLAR LİMİT
 ÖLÜM 15.000 TL
 SÜREKLİ SAKATLIK 15.000 TL
 TEDAVİ MASRAFLARI  1.500  TL
 GÜNDELİK TAZMİNAT / 200 GÜN İLE SINIRLI       75   TL


Başvuru koşulları ve diğer bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Başvuru Koşulları ve Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası detayları için tıklayınız…

 

 

Koceli Dişhekimleri Odası