ADLİ VAKA FORMU

Paylaş:
1.03.2022 / 248 okunma

Değerli Meslektaşım;
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü aşağıda belirtilen yönetmeliğe istinaden ADLİ VAKA FORMU  istemektedir.

ADLİ VAKA FORMU ektedir.

Bilgilerinize.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEDİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Kayıtları, Bilgilendirme, Tanıtım
ve Sağlık Kuruluşu İsimleri
 

Kayıt sistemi
MADDE 24 

5- Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, vakayı takip eden diş hekimi haricinde vaka hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden diş hekiminin onayından sonra raporda değişiklik yapılamaması için gerekli tedbirler alınır. Adlî vaka kayıtlarına, mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Adlî kayıt veya raporların resmî mercilerden istenmesi halinde, yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilir ve tasdiklenir. Bu raporlar ile ilgili sorumluluk, mesul müdüre ve işletene aittir.

 

Habere İlişkin Dosyalar
Dosya Adı Boyutu Dosya Türü İndir
ADLİ VAKA FORMU 201,08 KB .docx İNDİR